#3 #2 #1 5 4

Mali Magacin Kabare

RADIONICE KREATIVNOSTI I MAŠTE

style=”text-align: justify;”>

Akcija

Radionice su namijenjene istraživanju i podsticanju talenata djece i mladih kroz njihovo izlaganje različitim umjetničkim formama sa ciljem da se razviju u buduće mlade društveno aktivne i odgovorne ljude.

Komunikacija

Naše metode rada rezultiraju boljom socijalizacijom djece i mladih u porodici, školi i okruženju, razvijaju društvenu odgovornost, te omogućavaju oslobađanje djece i mladih u komunikaciji prema okolini.

Kreacija

Finalni produkt radionice je film, predstava ili multimedijalni performans, koji nastaju kroz participatorni proces u kojem polaznici učestvuju kao glumci, pjevači, kompozitori, scenaristi i režiseri.

Edukatori

Edukatori i gostujući edukatori Malog Magacin Kabarea su ostvareni profesionalci iz oblasti glume, režije, dramaturgije, dizajna, kostimografije i scenografije.

 

O nama

MALI MAGACIN KABARE

Mali Magacin Kabare je projekat udruženja za razvoj i promicanje umjetničke djelatnosti “MAGACIN KABARE” čiji cilj je edukacija djece i mladih iz oblasti kulturnih industrija.

Ovaj projekat čine filmska Radionica kreativnosti i mašte i muzička Radionica kreativnosti i mašte koje su namijenjene djeci i mladima uzrasta od 6 do 18 godina.

Naše radionice su inkluzivne i bazirane su na istraživanju i podsticanju talenata kod djece i mladih kroz njihovo izlaganje različitim umjetničkim formama. Radionice su organizirane kroz časove glume, plesa, scenskog pokreta, režije i dizajna sa ciljem podsticanja kreativnog djelovanja. Ovakav pristup omogućava bolju socijalizaciju djece u porodici, školi i okruženju, razvija kod njih društvenu odgovornost, te omogućava oslobađanje djece u komunikaciji i odnosu prema okolini.

Naši edukatori su u saradnji sa Apu Network i Swedish Institute u oktobru 2015. godine putovali u Štokholm na usavršavanje iz oblasti medijske pedagogije.

 

Smisao djelovanja Malog Magacin Kabarea je razvijanje kritičkog pristupa djece prema pojavama i događanjima iz njihove okoline, što u konačnici treba rezultirati stvaranjem sistema vrijednosti u kojem će kultura i kulturni sadržaji biti osnova za zdrav razvoj djece i mladih.

Krajnji produkt svakog ciklusa ovih kreativnih radionica je participatorni proces u kojem djeca, u zavisnosti od vlastitog talenta i sklonosti, učestvuju kao glumci, pjevači, dizajneri, scenaristi i režiseri multimedijalnog projekta, odnosno završne predstave/filma.

Kao jedini vanistitucionalni projekat koji se bavi umjetnošću u cjelosti, u proteklih šest godina, kroz radionice MMK prošlo je više od 1000 dječaka i djevojčica koji su snimili pet dječijih dugometražnih filmova, dvije predstave, osam kratkometražnih filmova, dvije dječije emisije, izložbu stripa i dva muzička videa. Naši polaznici su svoje radove predstavili i izložili u osnovnim i srednjim školama širom BiH, u umjetničkim galerijama, kinima te na festivalima širom svijeta.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Radionice kreativnosti i mašte

KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE OD 6 DO 18 GODINA

RADIONICA KREATIVNOSTI I MAŠTE – FILM

Filmska Radionica kreativnosti i mašte obuhvata časove glume, režije, montaže, dizajna, kostimografije, muzike i scenografije.
Polaznici su u ovisnosti od uzrasta podijeljeni u grupe: Juniori – od 6 – 14 godina, Teen od 14 – 18 godina.

Jedan ciklus Radionice kreativnosti i mašte sastoji se iz dva dijela u trajanju od septembra do decembra, te od februara do juna. Časovi se održavaju jednom sedmično u trajanju od 2 i 2,5 sata.

Finalni produkt Radionice kreativnosti i mašte je film koji je u potpunosti djelo polaznika.

RADIONICA KREATIVNOSTI I MAŠTE – MUZIKA

Radionica muzike i muzičke produkcije obuhvata predavanja iz oblasti voice treninga, pisanja teksta, komponovanja muzike, snimanja i obrade pjesme te pisanja scenarija za video spot.

Cilj radionice je usmjeravanje i edukacija djece i mladih da stvaraju tj. pišu, komponuju, snimaju i izvode pjesme za djecu i mlade te izražavaju svoje ideje kroz formu muzike i videa.

Finalni produkt radionice su pjesma i video spot čiji autori su polaznici radionice.

KREATIVNI KAMPOVI

Kreativni kampovi Malog Magacin Kabarea za djecu i mlade uzrasta od 6-18 godina održavaju se u terminima ljetnog i zimskog raspusta.

Obuhvataju šestodnevne radionice koje imaju za cilj upoznati polaznike sa pripremom, produkcijom i postprodukcijom kratkog filma ili pjesme i muzičkog videa.

Cilj kampa je da polaznici, vođeni edukatorima od ideje do realizacije, snime svoj prvi kratki film ili pjesmu i muzički video.

Učešće na kreativnom kampu uključuje i obilazak i upoznavanje sa značajnim institucijama kulture u BiH, muzejima, pozorištima i galerijama. 


PRIJAVA TERMINI I GRUPE

Iskustva

ŠTA POLAZNICI I RODITELJI KAŽU O NAMA

Galerija

RADOVI NAŠIH POLAZNIKA


Raspored radionica

TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICA

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10:00
12:30
Mlađi
Juniori
Filmska Radionica kreativnosti i mašte
12:30
15:00
Stariji
Juniori
Filmska Radionica kreativnosti i mašte
19:30
21:30
Grupa
Teen
Filmska Radionica kreativnosti i mašte

Utorak

 • Teen
  19:30 - 21:30

Subota

 • Juniori
  10:00 - 12:30
 • Juniori
  12:30 - 15:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10:00
12:30
Mlađi
Juniori
Filmska Radionica kreativnosti i mašte
12:30
15:00
Stariji
Juniori
Filmska Radionica kreativnosti i mašte
19:30
21:30
Grupa
Teen
Filmska Radionica kreativnosti i mašte

Utorak

 • Teen
  19:30 - 21:30

Subota

 • Juniori
  10:00 - 12:30
 • Juniori
  12:30 - 15:00
Trenutno se ne održavaju radionice.
Trenutno se ne održavaju radionice.
No events available!

Blog

NAŠE AKTIVNOSTI

 

 

Lokacija

Malog Magacin Kabarea

Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA